"เดอะตุ๊ก" ร่วมด้วย! สมาคมฯแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและบริหารฟุตบอลไทย

 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและบริหารฟุตบอลไทย โดยจะพัฒนาศักยภาพทางด้านการแข่งขันของนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยทุกรุ่น ตามแผนแม่บท 20 ปี

เพื่อให้โครงการพัฒนาดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพัฒนาและบริหารฟุตบอลทีมชาติไทย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและการบริหาร โดยจะมีส่วนในการผลักดัน ติดตามผลการทำงานของการพัฒนาการวางรากฐานพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนแม่บท 20 ปี และไทยแลนด์เวย์

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการเรียกขอข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามผล พร้อมทั้ง ประเมินผล การเตรียมการแข่งขัน ความพร้อม ศักยภาพ ร่วมวางเป้าหมายของการแข่งขันในแต่ละทัวนาเมนต์ เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้อำนวยการเทคนิค และผู้ฝึกสอนทีมชาติในแต่ละชุดได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน และได้รับคำปรึกษาจากประสบการณ์ของคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญแตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การกีฬาฟุตบอลของชาติ 

รายชื่อ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารฟุตบอลทีมชาติไทย ได้แก่

1. รศ. ดร. วิชิต คนึงสุขเกษม เป็น ประธานกรรมการ

2. ดร.วิชิต  แย้มบุญเรือง เป็น ที่ปรึกษา

3. นายวิรัช ชาญพานิชย์ เป็น ที่ปรึกษา

4. นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ เป็น กรรมการ

5. นายวิทยา  เลาหกุล เป็น กรรมการ

6. นายอดิศักดิ์  เบ็ญจศิริวรรณ เป็น กรรมการ

7. นางนวลพรรณ  ล่ำซำ เป็น กรรมการ

8. นายยุทธพงศ์ วิชัยดิษฐ์ เป็น กรรมการ

9. นายธนวัชร นิติกาญจนา เป็น กรรมการ

10. นาวาอากาศโทปิยะพงษ์ ผิวอ่อน เป็น กรรมการ

11. นายสินทวีชัย หทัยรัตนกุล เป็น กรรมการ

12. นายทัดเทพ พิทักษ์พูลสิน เป็น กรรมการ

13. นายมิตติ ติยะไพรัช เป็น กรรมการ

14. นายจีระศักดิ์ โจมทอง เป็น กรรมการ

15. ดร.จตุพร ประมลบาล เป็น กรรมการและเลขานุการ

สำหรับรายชื่อทั้ง 15 รายชื่อ ด้านบน ที่ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาและบริหารฟุตบอลทีมชาติไทย ถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ แก่วงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนาน